Mononen

Uudet nettisivu.org kotisivut

Liperi, Leppälahti

“En osaa varmaa vuosilukua mainita siitä, milloin ensimmäiset asukkaat Leppälahteen tulivat. Kuitenkin on täällä asukkaita jo tietääkseni kolmatta vuosisataa ollut. Kylän ensimmäinen asukas kirkonkirjojen mukaan on Kolomainen, josta myöhemmin on muodostunut nimi Kolehmainen. Sen mökkitalo on ollut nykyisen Kalle Parkkisen talon pellon laidassa. Samoihin aikoihin on tullut Monoset Kiteen Syrjäsalmelta puulautalla. Heitä on ollut kaksi veljestä, jotka ovat kumpikin saaneet osansa tuolta kotitalosta. Heille osaksi tulleista rakennuksista olivat he rakentaneet itselleen lautan ja siihen tavaransa sovittaneet sekä tulleet tuulen ajamina Leppälahden rannikolla olevaan Lauttalahteen. Noita lautan hirsiä on sieltä vielä näihin aikoihin asti löydetty.

  Monosten ensimmäinen talo on ollut nykyisen Pekkalan talon pellolla. Monosista toinen on sitte ottanut Kolehmaisen tyttären vaimoksensa. Appiukko vävyllensä oli lohkaissut viljeltäväksi ja metsästettäväksi maata aina Heinäveden Ruunalehoilla olevaan Suureenmäkeen asti. Kolmas rakennus kylässä, vaikka paljon jälempää, on ollut Juntti Piirolan mökki Pekkalan Junttilan nimisellä metsäpellolla. Joitakuita aikoja myöhemmin Kolehmalaan on tullut naapuriksi Kolehmaiselle Asikainen. Asikaiset kuitenkin hävinneet, ettei yhtään taloa ole nykyään enää. Kolehmaiset eläneet jokseenkin varakkaana pitkiä aikoja. Näiden keskuuteen kasvanut useampia taloja, niin että Leppälahden kylän kirkonpuoleista osaa on ruvettu nimittämään Kolehmalaksi, mutta kirkonkirjoissa koko kylä kantaa nimeä Leppälahti. Kolehmaisia on nytkin vielä paljon kylässämme, vaikka ei enää yhtään talona.”

(Karjalasta yhtä kaikki, Liperiläiset kertovat, SKS, s. 20)

 

Kaukopalstoja käytettiin paikoin muuten kuin itse viljelemällä. Rantasalmen Vaahersalon maat Liperin Lammussa vuokrasi Johan Haberman (Juhana Kauranen) jo 1620-luvulla Leppälahden Monoselle ja Kolehmaiselle, ja vuosikymmeniä myöhemmin nämä viljelivät niitä ominaan.

(Veijo Saloheimo, Savon historia II:2 osa, s. 208)

 
Moottorina ilmaiset kotisivut