Mononen

Uudet nettisivu.org kotisivut

Antti Tahvonpoika Monosen tila Kaatamossa (kartta 1640-luvulta)

A. Anders Staffwanson Monoins hemman ähr påförtt 1 skattmark

1 uthi säde 3 1/16 Cr

2 uthi träde 2 13/16 Cr

 

Denna Gården hafwer en sank staar äng emellan denna och Katamo by belägin under 4 lass.

Hafwer sin skog wid byen på Vitaniemi, på hwilken ähr god och nog swedie skog sampt annan god och nog tarffuesskog, god mulbeet, gått Fiske uthi Orrewesi.

 

B. Thetta torpet ähr uptagit på Grentze jorden, ähr fört her under 2 skattmk/r och brukas skog och ängiar, under Kapiten Nils Nilssons gård Vahersalo b:? i Randasalmi socken:

3 uthi säde 11/16 Cr

4 uthi träde 11/16 Cr

5 Staar äng höö 5 Lass

 

Staar äng på näst föliande folio Not: wedh Num.10  höö 14 Lass

 

Efterskreffne jordestycker ähre under samma 2 skattmk/r Nilkua Laxi under byen Päteus järffi, Lamin jerffwi Suren jerffwen pää och saari, item half af Retu Lamin nitu belägin widh sielfe Katoma by 2 mill i när

the andere stycker ähre alla belägne på 3/4 mill när.

 

På huilka föreskreffne jordest/r finnes god swedie skog sampt allahanda god och ofwerflödig tarfweskog Timber och Tierewedskog, gått Fiske uthi Nilkua Lax och Orrewesi.

 

http://maps.google.com/maps?t=h&hl=fi&ie=UTF8&ll=62.42968,29.237583&spn=0.065468,0.219383&z=12

 
Moottorina ilmaiset kotisivut