Mononen

Uudet nettisivu.org kotisivut

Pälkjärvi, Leppälahti

Näiden pahantekijöiden laadusta saa käsityksen Salmin ja Suistamon käräjäin pöytäkirjasta maaliskuulta 1682. Pehtori Christofer Hansson ilmoitti, että Käsnäskylässä (Käsnäselässä) Salmin pogostassa oleskeli 18 irtolaista ja murhamiestä. Näistä hän mainitsi Pekka Hakkaraisen, joka oli muuttanut nimensä Multaiseksi ja joka oli tehnyt tapon Liperissä. Safur Savolaisen, myös Liperistä, joka jo 15 vuoden aikana oli harjoittanut ilkitöitä. Lisäksi mainitsi Lauri Könöisen, joka kaksi vuotta sitten oli tehnyt tapon Liperin pitäjässä, Kaavin kylässä. Edellisenä vuonna oli Käkisalmesta lähetetty sotilaita pidättämään näitä pahantekijöitä, mutta he eivät siinä onnistuneet, minkä pehtori Hansson ja muut todistajat selittivät johtuvan siitä, että pahantekijät asuskelivat erämaassa ja metsässä Käsnäskylän laitamailla noin ¼ tai ½ virstan päässä toisistaan ja noin 4 virstan päässä Venäjän rajasta. Täällä erämaassa heillä oli asunnot ja he harjoittivat jonkin verran kaskiviljelyä; aseina heillä oli kiväärejä, pyssyjä, pertuskoita ja keihäitä. Kun heitä ahdisteltiin, siirtyivät he joukoittain rajan yli Venäjälle. Kun Käkisalmesta lähetetyt sotilaat v. 1681 yrittivät pidättää nämä pahantekijät, sattui eräs näistä, Pekka Kuokkainen, joka neljä vuotta sitä ennen oli tappanut nimismies Klement Täkölän, saamaan vihiä sotilaiden aikeista käydessään Syskyän kylässä korjauttamassa pyssyään siellä asuvan pyssysepän luona. Pekka Kuokkainen hiihti nopeasti kotiinsa Uumaan, jossa asui veljensä Abrahamin luona, sekä sitten Käsnäskylään, ilmoittaen rikollisille heitä uhkaavasta vaarasta. – Täten onnistui kaikkien rikollisten päästä pakoon Venäjälle, josta he sitten sopivan tilaisuuden sattuessa palasivat takaisin. Käsnäskylässä asuva talollinen Rygo Plattoin kertoi, että samaan irtolais- ja pahantekijäin joukkoon kuuluvat vielä seuraavat: Erik Pulliain, siirtynyt paikkakunnalle tehtyään murhan Liperissä; Jaakko Väyryin, tuli 5 vuotta sitten paikkakunnalle ja on Kainuusta karannut sotamies; Johan Waris, muutti 7 vuotta sitten Kainuusta ja toi mukanaan Liperin pitäjän Kuhasalossa asuvan Matti Kukkoisen tyttären, jonka kanssa viettää aviotonta yhdyselämää; Anders Kämäräin, saapui Savosta 5 vuotta sitten, oli kotiseudulleen jättänyt vaimonsa ja eli nyt vaimonsa sisaren kanssa, jonka kanssa hänellä oli 3 lasta; Johan Pakarinen, tuli 4 vuotta sitten Säämingistä, oli karannut sotamies ja oli viime pyhäinmiestenpäivänä murhannut erään toisen karanneen sotilaan, Anders Jääskeläisen Käsnäskylässä.

Sen jälkeen esiintyi todistajana nimismies Setki Minoff; hän mainitsi vielä 5 pahantekijää Käsnäselän kylästä: Pekka Mieloin (Mielonen), kotoisin Pälkjärven Leppälahden kylästä, asunut 2 vuotta Käsnäselässä, tunnustaa tehneensä murhan; Pekka Monoin (Mononen), sotilaskarkuri, myös kotoisin Pälkjärven Leppälahdesta; Peter Ahoin (Ahonen), kaksi vuotta sitten Liperistä muuttanut murhamies, joka nyt toimii koko irtolais- ja rosvojoukon johtajana; Johan Piirain (Piiranen), noin 4 vuotta sitten saapunut tänne ja oli Kiteen pitäjän Haarajärven kylässä murhannut erään talonpojan vaimon; Joona Pietarinpoika Ikonen Pälkjärven pitäjästä, murhasi siellä talollisen Härkösen pojan noin 2 vuotta sitten ja pakeni tänne. (Ingwald Sourander: Salmin pitäjän vaiheita, s. 81-83)

 
Moottorina ilmaiset kotisivut