Mononen

Uudet nettisivu.org kotisivut

Niilo ja Pekka Monosen tilat Kesamosaaressa

Kiäsämäsari Byy

 

A Erich Nijrinens hemman ähr påfört 6 ¼ skattmarker

 

B Peer Nyrinens hemman ähr påfört 4 ¼ skattmarker

 

C Nils Monoins hemman ähr öde 4 skattmarker hafuer vthi långh tijdh öde legatt att hussenn ähre nu alle förroffnade och nederfalne, åkerenn brukass af gården littera B

 

D Peer Jönson Monoins hemman ähr påfört 2 skattmarker

 

Littera A, B och D hafwa sina jordestycker tilhopa först vtaf Peer och Hendrich Monoinens Jordh hvilken alss ähr 7 skattmarker

 

Vachtikan mäcki på denne öen belägit

Ett stycke Pihlaianiemj som ähr Monomäcki Mononmäki kommer vnder Christer Simonssons gårdh

Kesemesaarj ähr denne öenn

Koti niemj, Nini mäki, Salmen Korfwa, Laman peldo ähr alla på denne öen belägne

Hustti saarj och Petäiä saarj ähr belägne widh Saukonsari 2 ¾ mill i ifrån denne byen i öster till söder

Venen sarj ½ mill i söder

Pesukan kando en liten staar ängh belägen widh Saukonsaarj vnder 1 lass

Antikan Nitu ähr belägen emellan Aholax ladugårdh och Pirhieniemj byy vnder 5 lass

Korkia saari 2 mill i öster söder ifrån byyen belägitt

Laijtesenn Laxi widh Kommerniemi by belägitt

Kangass Lahen niemj på Pellossalo öö 3 mill i öster

Soutu Salmenn saarj emellan Thohi saarj och denne ööenn ¾ mill i wester söder

Kockoi salmenn Lwhta peifwe poli widh Saukonsaarj

Peni Hostass Saarj ½ mill i söder

Runa Laxi ähr en staar ängh widh Kommerniemj en staar äng ligger öde

Sika sarj vnder byen i öster når

Lepisöstö ¾ mill i söder

 

Fijske vthi Pihlawesi och Konkonsarisälkie

 
Moottorina ilmaiset kotisivut