Mononen

Uudet nettisivu.org kotisivut

Sihvo Monosen tila Kaitaisessa

 

Kunkin talon pellot, jotka koostuivat kahdesta tai useammasta aidatusta peltolohkosta, sijaitsivat yleensä asunnon välittömässä läheisyydessä. Laadultaan ne olivat enimmäkseen “hiekkamaata” tai “hiekkamultaa”. Mutta suhteellisen paljon oli myös sellaisia peltolohkoja, jotka luokituksen tekijä Lorentz Röös luokitti “huonoiksi hiekkamaiksi”. “Hyvää hiekkamultamaata” oli vain hyvin harvoissa taloissa kuten Lohilahden Henkoniemessä ja Kaitaisten Kaijantaipaleessa sijainneessa Sihvo Monosen talossa ja niissäkin vain yksi peltolohko kummassakin. (Paavo Seppänen: Sulkavan historia I, s. 258)

Vanhan kymmeneskuntajaon perua olleen Kaitaisten kylän kuudesta talosta kolme eli Sihvo Monosen, Lauri Raatikaisen ja Tuomas Raatikaisen talot sijaitsivat Kaita- ja Inkijärven välissä olevalla Kaijantaipaleen pelloilla. Olli Kaiposen talo oli Inkijärven toisella puolella “Inginpellolla”. Muut kaksi taloa olivat Paunolan taloja. Niitä isännöivät Matti Paunonen ja Heikki Seppänen, joiden kummankin asuinpaikka oli “Ojantaus”. Minkä ojan taus tuo paikka oli, ei Röösin kartasta enempää kuin tilusselvityksistäkään ilmene. Nämä kaksi taloa olivat kuitenkin ainoat talot, jotka yhdessä aikaisemmin mainitun Tiittasen talon kanssa kuuluivat vielä vuonna 1664:kin myöhemmin kokonaan hävinneeseen Kaitaisten kylään. Muista edellä mainituista Kaitaisten taloista tuli vuoteen 1664 mennessä kokonaan uusi kylä, Rahkolantaipale, johon myös molemmat vuoteen 1664 mennessä autioituneet Paunolan talotkin myöhemmin liitettiin. Rahkolantaipaleen kylän keskustan, Kaijantaipaleen, neljästä talosta kolme oli kuten 19 vuotta aikaisemminkin kahden Raatikaisen ja yhden Kaiposen omistamia. Neljäs eli Sihvo Monosen talo oli siirtynyt Martti Luostariselle. Myöhemmin tämä alimpana peltoaukiolla sijainnut talo siirtyi ensin Korhosten ja vuosisadan vaihtumisen jälkeen Taskisten omistukseen. (Paavo Seppänen: Sulkavan historia I, ss. 244-245)

 

http://maps.google.com/maps?hl=fi&ie=UTF8&ll=61.881449,28.380573&spn=0.016666,0.054846&z=14

 

 
Moottorina ilmaiset kotisivut